முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 5
2 Makkal Marumalarchi Munnetra Kazhagam 0 1
3 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 2 15
4 Independent 0 93
5 Pattali Makkal Katchi 0 46
6 Viduthalai Chiruthaigal Katchi 1 17