கிராம ஊராட்சி தலைவர்- விருதுநகர்
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
காரியாபட்டி 1 1 0 1 0
நரிக்குடி 2 2 0 2 0
விருதுநகர் 1 1 0 1 0