கிராம ஊராட்சி தலைவர் - ஈரோடு -> பெருந்துறை
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
கருக்குபாளையம் திருமதி கு தமிழரசி வெற்றி