கிராம ஊராட்சி தலைவர் - நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
எட்டுக்குடி திருமதி கா லேகா வெற்றி