கிராம ஊராட்சி தலைவர் - நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
கோட்டூர் திரு அ முகம்மதுசலாவுதீன் வெற்றி