கிராம ஊராட்சி தலைவர் - கடலூர் -> விருத்தாசலம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
நறுமணம் திருமதி ச தனகோடி போட்டி இன்றி தேர்வு