கிராம ஊராட்சி தலைவர் - கடலூர் -> நல்லூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
சாத்தியம் திரு வே வெங்கடேசன் வெற்றி