கிராம ஊராட்சி தலைவர் - கடலூர் -> ஸ்ரீமுஷ்ணம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
கார்மாங்குடி திரு கோ மணிகண்டன் வெற்றி
பேரூர் திருமதி சு கலாவதி வெற்றி