கிராம ஊராட்சி தலைவர் - கடலூர் -> காட்டுமன்னார்கோயில்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
நத்தமலை திரு கோ பாலு வெற்றி