கிராம ஊராட்சி தலைவர் - திருவண்ணாமலை -> ஆரணி
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அக்ராபாளையம் திருமதி அ தாட்சாயினி வெற்றி