கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
கிருஷ்ணகிரி 2 2 1 1 0
வேப்பனப்பள்ளி 2 2 0 2 0
பர்கூர் 2 2 2 0 0
ஊத்தங்கரை 2 2 1 1 0
ஓசூர் 2 2 0 2 0
சூளகிரி 4 4 4 0 0
கெலமங்கலம் 3 3 0 3 0
தளி 1 1 1 0 0