கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம்
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
நாகப்பட்டினம் 2 2 1 1 0
கீழையூர் 3 3 0 3 0
திருமருகல் 4 4 0 4 0