கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம்
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
முகையூர் 372 372 28 344 0
திருவெண்ணெய்நல்லூர் 372 372 24 348 0
கானை 390 390 18 372 0
கோளியனூர் 318 318 16 302 0
கண்டமங்கலம் 384 384 18 366 0
விக்கிரவாண்டி 372 372 12 360 0
ஒலக்கூர் 345 345 31 314 0
மயிலம் 354 354 25 329 0
மரக்காணம் 420 420 28 392 0
வானூர் 477 477 26 451 0
செஞ்சி 429 426 54 372 3
வல்லம் 438 438 42 396 0
மேல்மலையனூர் 417 417 47 370 0