கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கரூர் -> அரவக்குறிச்சி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
மொடக்கூர் மேற்கு 1 1 1 0 0
லிங்கமநாயக்கன்பட்டி 1 1 1 0 0
வேலம்பாடி 1 1 0 1 0