கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> நிலக்கோட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
எத்திலோடு 1 1 1 0 0
கோட்டூர் 1 1 1 0 0
பச்சமலையான்கோட்டை 1 1 1 0 0