கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> கடலூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
கீழ்குமாரமங்கலம் 1 1 0 1 0
பச்சையாங்குப்பம் 1 1 1 0 0
விலங்கல்பட்டு 1 1 0 1 0
வெள்ளப்பாக்கம் 1 1 1 0 0