கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> ஸ்ரீமுஷ்ணம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
பாளையங்கோட்டை (மேல்) 1 1 0 1 0
ஸ்ரீஆதிவராகநல்லூர் 1 1 0 1 0
ஸ்ரீநெடுஞ்சேரி 1 0 0 0 1