கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> காட்டுமன்னார்கோயில்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அழிஞ்சிமங்கலம் 1 0 0 0 1