கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> சோளிங்கர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அக்கச்சிக்குப்பம் 6 6 3 3 0
அய்ப்பேடு 9 9 0 9 0
ஆயல் 6 6 0 6 0
ஒழுகூர் 9 9 1 8 0
கரடிகுப்பம் 6 6 3 3 0
கரிக்கல் 9 9 1 8 0
கல்லாலங்குப்பம் 6 6 4 2 0
காட்ரம்பாக்கம் 6 6 3 3 0
குன்னத்தூர் 9 9 0 9 0
கூடலூர் 9 9 2 7 0
கேசவனாங்குப்பம் 6 6 4 2 0
கொடைக்கல் 12 12 3 9 0
கொளத்தேரி 6 6 3 3 0
கோவிந்தசேரி 6 6 6 0 0
கோவிந்தசேரிகுப்பம் 9 9 3 6 0
சூரை 9 9 1 8 0
செக்கடிகுப்பம் 6 6 4 2 0
செங்கல்நத்தம் 9 9 5 4 0
சோமசமுத்திரம் 9 9 0 9 0
தகரகுப்பம் 9 9 4 5 0
தப்பூர் 9 9 7 2 0
தலங்கை 9 9 2 7 0
தாளிக்கால் 9 9 0 9 0
நந்திமங்கலம் 6 6 2 4 0
பரவத்தூர் 9 9 2 7 0
பழையபாளையம் 9 9 9 0 0
பாண்டியநல்லூர் 9 9 0 9 0
புலிவலம் 9 9 3 6 0
பொன்னப்பந்தாங்கல் 6 6 4 2 0
போளிப்பாக்கம் 9 9 3 6 0
மருதாலம் 9 9 2 7 0
மேல்வீராணம் 6 6 1 5 0
மேல்வெங்கடாபுரம் 6 6 1 5 0
ரெண்டாடி 9 9 5 4 0
வடகடப்பந்தாங்கல் 6 6 2 4 0
வாங்கூர் 9 9 1 8 0
வெங்குப்பட்டு 9 9 4 5 0
வேலம் 9 9 0 9 0
வைலாம்பாடி 6 6 1 5 0
ஜம்புகுளம் 9 9 2 7 0