கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> அரக்கோணம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அசமந்தூர் 6 6 4 2 0
அணைகட்டாபுத்தூர் 6 6 0 6 0
அம்பரிஷிபுரம் 6 6 3 3 0
அம்மனூர் 9 9 0 9 0
அனந்தாபுரம் 6 6 0 6 0
அன்வர்திகான்பேட்டை 9 9 0 9 0
ஆ​ணைப்பாக்கம் 6 6 2 4 0
ஆத்தூர் 9 9 1 8 0
இச்சிப்புத்தூர் 9 9 1 8 0
உரியூர் 6 6 0 6 0
உளியம்பாக்கம் 6 6 5 1 0
காவனூர் 9 9 0 9 0
கிருஷ்ணாபுரம் 6 6 0 6 0
கிழவனம் 9 9 2 7 0
கீழ்குப்பம் 9 9 2 7 0
கீழ்பாக்கம் 9 9 3 6 0
கீழாந்தூர் 9 9 2 7 0
கைனூர் 9 9 1 8 0
கோணலம் 6 6 1 5 0
சித்தாம்பாடி 6 6 4 2 0
செம்பேடு 15 15 0 15 0
செய்யூர் 9 9 1 8 0
தணிகைபோளூர் 9 9 0 9 0
தண்டலம் 9 9 2 7 0
நகரிகுப்பம் 9 9 2 7 0
நந்திவேடுத்தாங்கல் 6 6 0 6 0
பாராஞ்சி 9 9 2 7 0
புதுகேசாவரம் 9 9 1 8 0
புளியமங்கலம் 9 9 3 6 0
பெருங்களத்தூர் 9 9 1 8 0
பெருமாள்ராஜ்பேட்டை 9 9 1 8 0
பெருமுச்சி 12 12 3 9 0
மிட்டாப்பேட்டை 6 6 3 3 0
மின்னல் 12 12 6 6 0
முள்வாய் 6 6 2 4 0
மூதூர் 9 9 2 7 0
மேல்பாக்கம் 9 9 0 9 0
மோசூர் 12 12 1 11 0
வடமாம்பாக்கம் 9 9 0 9 0
வளர்புரம் 9 9 2 7 0
வேடல் 9 9 0 9 0
வேலூர் 6 6 2 4 0