கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> காவேரிப்பாக்கம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அத்திப்பட்டு 9 9 0 9 0
அவளூர் 9 9 0 9 0
ஆயர்பாடி 6 6 1 5 0
ஆலப்பாக்கம் 9 9 1 8 0
ஈராளச்சேரி 6 6 1 5 0
உத்திரம்பட்டு 6 6 0 6 0
ஒச்சேரி 6 6 1 5 0
கட்டளை 6 6 6 0 0
கரிவேடு 9 9 3 6 0
கர்ணாவூர் 9 9 4 5 0
களத்தூர் 9 9 1 8 0
கீழ்வீராணம் 6 6 6 0 0
கூத்தம்பாக்கம் 6 6 0 6 0
சங்கரம்பாடி 6 6 1 5 0
சிறுகரும்பூர் 9 9 2 7 0
சிறுவளையம் 9 9 6 3 0
சேரி 9 9 3 6 0
தர்மநீதி 6 6 1 5 0
துரைபெரும்பாக்கம் 6 6 4 2 0
பன்னியூர் 6 6 2 4 0
பாணாவரம் 9 9 1 8 0
புதுப்பட்டு 9 9 2 7 0
புதூர் 6 6 2 4 0
பெரும்புலிப்பாக்கம் 9 9 1 8 0
பெருவளையம் 9 9 2 7 0
மங்கலம் 6 6 0 6 0
மாகாணிப்பட்டு 6 6 3 3 0
மாமண்டூர் 6 6 1 5 0
வேகாமங்கலம் 6 6 1 5 0