கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> அனக்காவூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
கீழ்நேத்தப்பாக்கம் 2 2 2 0 0
கூழமந்தல் 1 1 1 0 0
தென்தண்டலம் 1 1 0 1 0
தென்னிலுப்பை 1 1 0 1 0
பெரும்பாலை 1 1 1 0 0