கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> வந்தவாசி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
இளங்காடு 1 1 1 0 0
சென்னாவரம் 1 1 0 1 0
வெளியம்பாக்கம் 1 1 0 1 0