கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> களசபாக்கம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
கடலாடி 1 1 0 1 0
கலசபாக்கம் 1 1 1 0 0
கீழ்பாலூர் 1 1 1 0 0
தென்பள்ளிபட்டு 1 1 0 1 0