கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> செங்கம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
சின்னகோளாப்பாடி 1 1 1 0 0
பிஞ்சூர் 1 1 1 0 0
மேல்பள்ளிப்பட்டு 1 1 0 1 0