கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ஈரோடு -> தூக்கநாயக்கன்பாளையம் -> கொண்டையம்பாளையம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 2 திரு கோ அ மாதையன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ந சிவக்குமார் வெற்றி