கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கரூர் -> அரவக்குறிச்சி -> லிங்கமநாயக்கன்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு கமலா போட்டி இன்றி தேர்வு