கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கரூர் -> அரவக்குறிச்சி -> மொடக்கூர் மேற்கு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 3 திருமதி ப செல்லம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு