கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->திண்டுக்கல் -> வேடசந்தூர் -> விருதலைப்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 5 திருமதி பா கதிரியம்மாள் வெற்றி