கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கடலூர் -> குறிஞ்சிப்பாடி -> வழுதலம்பட்டு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 2 திரு லூ ஹென்றி பீட்டர் போட்டி இன்றி தேர்வு