கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கடலூர் -> குறிஞ்சிப்பாடி -> வாண்டியாம்பள்ளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வி சண்முகம் போட்டி இன்றி தேர்வு