கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> அனந்தலை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச கோபி வெற்றி
வார்டு 2 திரு மா மணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வி வள்ளி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க சாவித்திரி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வெ நிர்மலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ந சூர்யா வெற்றி
வார்டு 7 திரு பொ திருமலை வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பெ மீனா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி யு வேண்டாள் வெற்றி