கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> மணியம்பட்டு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு பி ஜெயக்குமார் வெற்றி
வார்டு 2 திரு பி சிட்டிபாபு வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா ஜெகநாதன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு சு சசிக்குமார் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ வனிதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சு கிரிஜா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சி கௌரி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி உ ஜெயஸ்ரீ வெற்றி