கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> மோட்டூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு மூவேந்தன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சு பரமேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கெ ராணி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜெ மனோஜ்குமார் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க சத்யா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ச தேவராஜ் வெற்றி