கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> நரசிங்கபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு அணிதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பி தேவி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஞா அகிலாண்டேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திரு அ விஜயன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி எம் ரம்யா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஐ சுமதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி மா செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி சீ ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 11 திரு வே சபரிகிரிசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 12 திருமதி சு செந்தாமரை வெற்றி
வார்டு 13 திருமதி த சித்ரா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 14 திரு வெ சிவா வெற்றி
வார்டு 15 திரு சு செல்வம் வெற்றி