கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> நவ்லாக்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சொ மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா சத்தியமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ச சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி என் தீபா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஆ கவிதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு மு ஜீவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 7 திரு ரெ முத்துகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ஆ கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி பா இந்திரா வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி ச சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 11 திருமதி ஆ காமாட்சி வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி ஸ்ரீ சரசு வெற்றி
வார்டு 13 திருமதி த மாதவி வெற்றி
வார்டு 14 திரு வி தினேஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 15 திருமதி ர சரஸ்வதி வெற்றி