கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> பாகவெளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஆ ஏழுமலை போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி லோ முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 திரு க ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு க ஜெயசீலன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி கு கலையரசி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ஆர் அனு வெற்றி