கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> பள்ளேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வே சுப்புலட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு ஆ ரவிச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு மு ராஜ்குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு க நடராஜன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ரா ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வே அமராவதி போட்டி இன்றி தேர்வு