கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> சாத்தம்பாக்கம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ர ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி உ பவனந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கெள லோகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா ஹரிகுமார் வெற்றி
வார்டு 6 திரு பா ராஜேஷ் வெற்றி