கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> சுமைதாங்கி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க உலகநாதன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு பெ தனபால் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு ருக்கு வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ர முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ர பானுபிரியா வெற்றி
வார்டு 6 திரு அ ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி பி மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 8 திரு க ஜெய்சங்கர் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர வெண்ணிலா வெற்றி