கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> தகரகுப்பம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி டி ராதிகா வெற்றி
வார்டு 2 திரு பெ சேகர் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வெ உஷா வெற்றி
வார்டு 4 திரு கோ உமா சங்கர் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி க கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சு பரஞ்சோதி வெற்றி