கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> தெங்கால்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி தி செந்தாமரை வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா சங்கீத பிரியா வெற்றி
வார்டு 3 திருநங்கை சே அமுலு வெற்றி
வார்டு 4 திரு நா முரளிதரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு நா பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஆ பெருமாள் வெற்றி