கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> சென்னசமுத்திரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பெ நிரோஷா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி எம் விமலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு ஜெ சிவா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 4 திருமதி வே பிரபாவதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு மதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு வே வெங்கடேசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு சு ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பி பிரபாவதி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி வே வனிதா வெற்றி