கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> வள்ளுவம்பாக்கம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சு ஜெகன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சீ இளஞ்செழியன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ச சுரேஷ் குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மா லட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி பெ வள்ளி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு சி விநாயகம் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மு கனகா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி ச வள்ளி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி வி தனம் வெற்றி