கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> வானாபாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு எஸ் ஜெயகாந்தன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி அ ராமன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சி இராஜஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜெ பொற்செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜெ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு கே சேகர் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி க பவானி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ப லதா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி க பத்மபிரியா வெற்றி