கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> வன்னிவேடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு சரவணா வெற்றி
வார்டு 2 திரு மு பாலாஜி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி எ மாலதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஆ பிச்சைமுத்து வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மு தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஆ விஜயகுமாரி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச சாந்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு சு விஜயகுமார் வெற்றி