கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> வி.சி.மோட்டூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு எஸ் வேலு வெற்றி
வார்டு 2 திரு ச ரவி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி எம் அம்பிகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா பிரியா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா அனிதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு மா ஞானபிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மு சசிரேகா வெற்றி
வார்டு 9 திரு க ஈழவேந்தன் வெற்றி