கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> குடிமல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ப கார்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வெ உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா தேவிகா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கி ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மோ லதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச ஷீலா வெற்றி