கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> கடப்பேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ அரசி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வி வாணிஸ்ரீ வெற்றி
வார்டு 3 திரு தே சிவாஜி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச அம்மு வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா ஜானகி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சே புவியரசு வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ப காஞ்சனா வெற்றி
வார்டு 8 திரு ப முருகன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ம சரவணன் வெற்றி