கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> கல்மேல்குப்பம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா செளந்தரி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மூ சித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கா சண்முகபிரியா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தி நீலா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி தி பேபி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ரா காளிதாசன் வெற்றி
வார்டு 7 திரு ச மாலிக் பாஷா வெற்றி
வார்டு 8 திரு அ அப்துல் அஜீஸ் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி இ கமர்தாஜ் வெற்றி